William T Cavanaugh

William T Cavanaugh är en ledande politisk teolog i vår tid.Hans bidrag till teologin handlar bland annat om att han uppmärksammar praktikernas – de gemensamma konkreta handlingarna - betydelse för kyrkans identitet och liv.
 
Som om allt förvandlats - Ekologi, ekonomi och eukaristi
Finns i lager
Som om allt förvandlats - Ekologi, ekonomi och euk...
William T Cavanaugh
William Cavanaughs ärende är politiskt, och hans ämne är kyr...
229 kr